Groen licht voor oplossing dijkversterking tussen Dalfsen en Zwolle

04-06-2024
155 keer bekeken

Het algemeen bestuur van het waterschap gaf dinsdag 4 juni groen licht voor het verder uitwerken van de plannen hoe de dijken versterkt gaan worden tussen Dalfsen en Zwolle.

Samen met bewoners, gemeenten, provincie en andere organisaties onderzocht het waterschap van 2020 tot en met 2023 verschillende oplossingen om de dijk te versterken. De dijk wordt van Dalfsen tot de A28 zoveel mogelijk met grond versterkt, bijvoorbeeld door het mengen en mixen van grondlagen, het aanleggen van een extra grondlaag tegen de dijk of een kleilaag aan de rivierkant van de dijk. Vanaf de A28 tot de monding van de Vecht in het Zwartewater wordt de dijk vooral met klei en constructies versterkt, zoals damwanden. Bestuurslid Hans Wijnen: “Bij deze dijkversterking keken we naar oplossingen die écht bij dit gebied passen, waarbij uiteindelijk per deeltraject één oplossing de eindstreep haalde. Met bewoners, organisaties en overheden werken we de komende jaren de plannen verder uit, om uiteindelijk de Vecht en de dijken nóg mooier en sterker te maken voor de toekomst.”

Steeds meer informatie bekend

De volgende stap is het uitwerken van de oplossing in concrete plannen. Het waterschap komt in deze fase steeds meer te weten over de dijk en de omgeving. Bijvoorbeeld over de natuur, de grond onder en rond de dijk én of er daadwerkelijk kleilaagjes in de dijk zijn die zorgen voor piping (holle ruimtes die onder de dijk ontstaan, waardoor de dijk bij hoogwater instabiel wordt). Ook levert de praktijkproef uit het najaar van 2023 bruikbare informatie op. Daarbij keek het waterschap wat de beste manier is om kleilaagjes en de zandige ondergrond met elkaar te mixen tot één dik zandpakket. De resultaten laten zien dat de kleilaag inderdaad goed gemengd kan worden en piping door het mixen en mengen kan worden tegengegaan.

Start uitwerken van de plannen

Het uitwerken van de plannen doet het waterschap in twee fasen. De plannen voor de dijk van Dalfsen tot de A28 worden van 2024 tot en met 2026 gemaakt. Daarna gaat in dat gebied de schop in de grond. Vanaf 2027 tot en met 2029 wordt het traject vanaf de A28 tot de monding van de Vecht in het Zwartewater uitgewerkt. Daarna wordt de dijk in dat gebied versterkt. Er zijn twee uitzonderingen op dat deel: rondom de Zijlkolk en Langenholte wordt in 2024 en 2025 verder doorgewerkt aan een hoofdoplossing om de dijk te versterken.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project Veilige Vecht is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en daarnaast 400 sluizen en gemalen, worden de komende 30 jaar versterkt. Zo werkt het waterschap aan een land waar veilig kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd met water.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Veilige Vecht is een project van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Decoratief: opsommingsteken pijltje Bel: (088) 233 12 00.
Decoratief: opsommingsteken pijltje Bezoek: Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Alle contactgegevens

Praat mee

Logo van LinkedIn  Logo van Facebook  Logo van Twitter  Logo van Instagram  Logo van YouTube

Waterwerk app

Volg onze projecten ook via de app.
Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (
Android | iOS )​​​​

 
Cookie-instellingen