Het uitwerken van de plannen

04-06-2024
189 keer bekeken

De komende jaren werken we de hoofdoplossing per stuk dijk (het voorkeursalternatief) steeds meer in detail uit. Die fase heet de planuitwerking.

We starten met de dijk vanaf Dalfsen tot en met de A28. Daarna doen we hetzelfde voor de dijk vanaf de A28 tot en met de monding van de Vecht in het Zwartewater.

Wat doen we?

De afgelopen jaren zijn we al veel te weten gekomen over de dijk. Om de plannen verder uit te werken, is meer informatie over de dijk en de omgeving nodig. Zo nemen we op meer locaties de dijk onder de loep. Bijvoorbeeld door bodemonderzoek, zodat we nog preciezer weten wat er écht met de dijk aan de hand is. Ook zijn er dit jaar verschillende natuuronderzoeken, bijvoorbeeld naar beschermde planten en dieren.

Ontwerprondes

De informatie uit de onderzoeken, wordt gebruikt om een ontwerp voor de dijk te maken. Dat doen we in zogenaamde ‘ontwerprondes’. Het ontwerp wordt dan steeds concreter gemaakt. Het meer gedetailleerde ontwerp bespreken we met grondeigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden. In eerste instantie vooral in kleinere groepen, of individueel per eigenaar. Zo kunnen we met u bespreken wat er nodig is en wat u daarin belangrijk vindt.

Rond de zomer van 2025 hebben we voor het hele deel de oplossing uitgewerkt en is er ook meer bekend over de manier waarop de dijk wordt versterkt. Daarna volgt nog een jaar van meer detaillering samen met een aannemerscombinatie. Ook kijken we dan wat nodig is qua ruimte. Dan gaat het om de ruimte die nodig is om de dijk te versterken én om de ruimte die machines nodig hebben in de uitvoering. Dat noemen we de tijdelijke werkruimte. Het ontwerp leggen we in 2027 vast in vergunningen en overeenkomsten met eigenaren. Daarna starten de werkzaamheden aan de dijk.

De plannen vanaf de A28, Haerst en Langenholte

De komende jaren werken we de plannen vanaf Dalfsen tot en met de A28 uit. Dat betekent dat we de deeltrajecten vanaf de A28 tot aan het Zwartewater vanaf 2027 uitwerken. Er zijn twee uitzonderingen op dat deel: rondom de Zijlkolk en Langenholte werken we in 2024 en 2025 verder door aan een hoofdoplossing om de dijk te versterken, zodat we een goede basis hebben om daarna de plannen uit te werken. Natuurlijk zijn we wel bereikbaar voor u bij vragen. Vanaf 2027 start dan de planuitwerking voor dit deel van de dijk. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Veilige Vecht is een project van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Decoratief: opsommingsteken pijltje Bel: (088) 233 12 00.
Decoratief: opsommingsteken pijltje Bezoek: Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Alle contactgegevens

Praat mee

Logo van LinkedIn  Logo van Facebook  Logo van Twitter  Logo van Instagram  Logo van YouTube

Waterwerk app

Volg onze projecten ook via de app.
Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (
Android | iOS )​​​​

 
Cookie-instellingen