Voorbereidende onderzoeken Vechtdijken van start

30-06-2020
313 keer bekeken

Van juli t/m oktober voert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzoeken uit tussen Vechterweerd en de monding van de Vecht bij Zwolle. Zo krijgt het waterschap extra informatie over de opbouw van de grond in en onder de dijk.

Dagelijks bestuurslid Breun Breunissen (WDODelta): “De dijken langs de Vecht zijn veilig, maar blijven kwetsbaar doordat klimaatverandering leidt tot steeds hogere waterstanden. Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen, onderzoekt het waterschap de komende jaren welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn om de Vechtdijken te versterken. Daarvoor start het waterschap in het najaar een project. De eerste stap is het bekijken van mogelijke oplossingen, de verkenning. Die stap willen we samen met bewoners, plaatselijke organisaties, bedrijven en overheden goed beginnen. Persoonlijk contact vinden we hierin erg waardevol. Daarom organiseren we in september startbijeenkomsten. Mogelijk op locatie en digitaal.”

Boringen en sonderingen

Voordat de verkenning start, zijn er voorbereidende onderzoeken op de dijk. Want een dijk versterken doe je niet zomaar. Van juli tot en met oktober voert een aannemer namens het waterschap verschillende onderzoeken uit. Breunissen: “We nemen bijvoorbeeld grondmonsters om te kijken hoe de opbouw van de grond in en onder de dijk is. Die gegevens gebruiken we om een beter beeld van de binnenkant en de sterkte van de dijk te krijgen.” Daarvoor worden grondboringen en sonderingen gedaan. Bij een grondboring worden monsters uit de grond genomen en noteren medewerkers welke grondsoorten er in de bodem aanwezig zijn. Bij het sonderen wordt met een sondeerwagen een staaf met een kegelvormige punt de bodem in gedrukt. Hierin zitten zogeheten elektrische opnemers die de stevigheid en weerstand van de grond meten. Daarnaast zijn er nog wat kleinere onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan het in beeld brengen van grassoorten op de dijk.

Een waterveilig Vechtdal

Breunissen: “De komende jaren werken we aan de waterveiligheid van ons gebied. We gaan de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle versterken. Daarnaast onderzoeken we ook of andere maatregelen in het Vechtdal kunnen bijdragen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk parkeren van water in een gebied wanneer het hoogwater is. Daardoor hoeft de dijk op sommige punten minder ingrijpend aangepakt te worden en werken we met elkaar aan sterke dijken en een klimaatbestendig Vechtdal.” 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project Veilige Vecht maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Veilige Vecht is een project van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Decoratief: opsommingsteken pijltje Bel: (088) 233 12 00.
Decoratief: opsommingsteken pijltje Bezoek: Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Alle contactgegevens

Praat mee

Logo van LinkedIn  Logo van Facebook  Logo van Twitter  Logo van Instagram  Logo van YouTube

Waterwerk app

Volg onze projecten ook via de app.
Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (
Android | iOS )​​​​

 
Cookie-instellingen