Belevingswaardenonderzoek online

15-04-2021
835 keer bekeken

Het belevingswaardenonderzoek is afgerond! Dit onderzoek laat zien hoe de Vechtdijken en directe omgeving van de dijken worden beleefd.

Voor dit onderzoek gingen we in gesprek met bewoners op de dijk en online. Ruim 150 mensen gaven in de online enquêtes en verdiepende interviews aan hoe de Vecht en omgeving worden beleefd. Het onderzoek geeft inzicht in de huidige kwaliteiten van het gebied en wat bewoners belangrijk vinden voor een toekomstige dijkversterking.  

Ook zijn verschillende kansen en knelpunten in het gebied genoemd. Wat op viel, was dat veel mensen het unieke karakter van de dijk met slingerend verloop noemden. Ook kwamen verschillende spanningsvelden aan het licht. Zoals bijvoorbeeld het verlangen bij deelnemers om de dijk meer toegankelijk te maken ten opzichte van het verlangen om de dijk juist zo rustig mogelijk te houden. Maar ook het spanningsveld tussen ontwikkelingsperspectief voor de landbouw en natuur kwam naar voren. Al met al goede inzichten en aandachtspunten voor het vervolg van de verkenning. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Veilige Vecht is een project van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Decoratief: opsommingsteken pijltje Bel: (088) 233 12 00.
Decoratief: opsommingsteken pijltje Bezoek: Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Alle contactgegevens

Praat mee

Logo van LinkedIn  Logo van Facebook  Logo van Twitter  Logo van Instagram  Logo van YouTube

Waterwerk app

Volg onze projecten ook via de app.
Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (
Android | iOS )​​​​

 
Cookie-instellingen