Terugblik afgelopen maanden

20-12-2021
884 keer bekeken

In deze periode werken we aan de oplossingen voor maatregelen in het stroomgebied van de Vecht. We onderzoeken welke (systeem)maatregelen kansrijk zijn.

Dragen ze bij aan minder hoge waterstanden op de Vecht? En dragen de maatregelen bij aan een klimaatbestendiger Vecht-gebied? Zijn de oplossingen haalbaar en betaalbaar, en heel belangrijk: wat is de impact op de omgeving? 

Naast kansrijke systeemmaatregelen kijken we ook naar kansrijke oplossingen voor de dijk. Afgelopen maanden hebben we voor de oplossingen voor de dijkversterking geen verdere stappen in gezet. Want, zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, kijken we nog eens extra goed wat er met de dijk aan de hand is. Deze update doen we op basis van de resultaten van het Gras op Zand onderzoek en het nieuwe model waarmee we toekomstige waterstanden bij extreem hoogwater op de Vecht kunnen bepalen. Na deze actualisatie (voorjaar 2022) stellen we de kansrijke alternatieven voor de dijk samen. In juni is duidelijk welke maatregelen – voor de dijk én het watersysteem – kans van slagen hebben en we verder gaan uitwerken. Dat leggen we vast in een Notitie Kansrijke Alternatieven. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Veilige Vecht is een project van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Decoratief: opsommingsteken pijltje Bel: (088) 233 12 00.
Decoratief: opsommingsteken pijltje Bezoek: Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Alle contactgegevens

Praat mee

Logo van LinkedIn  Logo van Facebook  Logo van Twitter  Logo van Instagram  Logo van YouTube

Waterwerk app

Volg onze projecten ook via de app.
Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (
Android | iOS )​​​​

 
Cookie-instellingen