Resultaten onderzoek watersysteemmaatregelen

07-06-2022
1364 keer bekeken

Wat zijn de resultaten van het onderzoek naar andere maatregelen in het Vecht-gebied?

De afgelopen periode onderzochten we welke oplossingen in het Vechtgebied de piekwaterstanden op de Vecht bij extreem natte situaties verlagen. We keken naar de voor- en nadelen van het langer vasthouden van water in het hele Vechtgebied, het tijdelijk parkeren van water langs de Vecht én het ruimer maken van de Vecht. Het ruimer maken van de Vecht via nevengeulen is kansrijk om in dit project verder te onderzoeken.

Nevengeul bij Vechterweerd

Deze maatregelen die we onderzochten, werken vooral tussen Dalfsen en Zwolle (tot de A28). Dat is nét het deel waar de dijk nauwelijks verhoogd hoeft te worden. Vanuit het dijkversterkingsbudget (HWBP) is daardoor weinig financiering beschikbaar voor de systeemmaatregelen en moeten aanvullende financieringsbronnen gezocht worden. Om de financiering rond te krijgen, zijn maatregelen noodzakelijk die aan meerdere doelen bijdragen. Maar de opgaven voor klimaatbestendigheid en de gebiedsopgaven lopen een ander tijdspad dan Veilige Vecht. Hierdoor is koppeling van opgaven niet concreet te maken binnen de termijn van de verkenning Veilige Vecht. Daardoor is het niet mogelijk om binnen de termijn van de verkenning zekerheid te verkrijgen over financiering van systeemmaatregelen. Ook is er nog geen zicht op een trekker voor de verdere uitwerking van systeemmaatregelen. Hierdoor zijn de watersysteemmaatregelen ‘vasthouden in het stroomgebied’ en ’bergen in de flanken’ niet kansrijk om binnen Veilige Vecht verder te onderzoeken. De rivierverruimende maatregelen ‘nevengeulen Vechterweerd’ worden wel verder onderzocht. 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Veilige Vecht is een project van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Decoratief: opsommingsteken pijltje Bel: (088) 233 12 00.
Decoratief: opsommingsteken pijltje Bezoek: Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Alle contactgegevens

Praat mee

Logo van LinkedIn  Logo van Facebook  Logo van Twitter  Logo van Instagram  Logo van YouTube

Waterwerk app

Volg onze projecten ook via de app.
Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (
Android | iOS )​​​​

 
Cookie-instellingen