Reactienota in de bibliotheek

27-10-2022
675 keer bekeken

Van 16 juni t/m 27 juli 2022 konden inwoners en organisaties hun reactie geven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hun reacties en de antwoorden daarop lees je in de bibliotheek.

Bij een dijkversterkingsproject zoals Veilige Vecht doorloopt het waterschap de m.e.r.-procedure (milieu effect rapportage). Doel van deze procedure is dat milieugevolgen van de dijkversterking goed worden meegenomen in de plannen. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de start van de m.e.r.-procedure. In deze notitie staat welke oplossingen het waterschap de komende jaren gaat onderzoeken en hoe we dat doen.

De reacties in een notendop

We kregen vier reacties op de NRD, waarvan dit de strekking is:  

  • Extra aandacht voor biodiversiteit in het project en de oproep om in te zetten op het behoud én het vergroten ervan;
  • De oproep om meekoppelkansen voor wandel- en fietsroutes te onderzoeken;  
  • De oproep om aandacht te hebben voor het onder- en bovengrondse energienetwerk;
  • De vraag hoe de impact van de dijkversterking op de omgeving wordt beoordeeld, speciaal met betrekking tot natuur, landgoederen en landbouw.

Naast deze reacties, gaven de provincie Overijssel en commissie m.e.r. ook hun advies over de NRD. Met de reacties en adviezen passen we de onderzoeksaanpak (zoals in de NRD staat) op deze punten aan:

  • We hebben meer aandacht voor biodiversiteit in het samenstellen en beoordelen van de alternatieven voor dijkversterking.
  • We onderzoeken aanvullend een aantal meekoppelkansen voor recreatie rond Dalfsen.

Wil je de volledige reacties en antwoorden nalezen? Je vindt de NRD en Reactienota in de bibliotheek

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Veilige Vecht is een project van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Decoratief: opsommingsteken pijltje Bel: (088) 233 12 00.
Decoratief: opsommingsteken pijltje Bezoek: Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Alle contactgegevens

Praat mee

Logo van LinkedIn  Logo van Facebook  Logo van Twitter  Logo van Instagram  Logo van YouTube

Waterwerk app

Volg onze projecten ook via de app.
Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (
Android | iOS )​​​​

 
Cookie-instellingen