Naar een hoofdoplossing voor de dijkversterking

27-06-2023
657 keer bekeken

Per deeltraject werken we toe naar een hoofdoplossing. In dit artikel lees je hoe het daarmee staat.

Een dijk veiliger maken, kan op verschillende manieren. Het ligt er aan wat er met de dijk aan de hand is en hoe de omgeving van de dijk eruit ziet. Afgelopen maanden hebben we per dijktraject gekeken hoe de dijk versterkt kan worden. De resultaten daarvan hebben we laten zien op twee bijeenkomsten voor grondeigenaren.

Van deze oplossingen zijn de afgelopen weken de voor- en nadelen in kaart gebracht. We hebben gekeken naar waterveiligheid, het effect op de omgeving (zoals bijvoorbeeld op wonen, natuur en de bodem),  of het uitvoerbaar is,  wat de kosten zijn en hoe duurzaam een oplossing is. Al deze informatie wordt gebruikt om per deeltraject af te wegen wat de beste oplossing voor dijkversterking is.

Maatwerklocaties

Voor ieder deeltraject (die soms enkele kilometers lang zijn) kiezen we één hoofdoplossing. Op sommige plekken is de hoofdoplossing lastig in te passen. Bijvoorbeeld doordat een oplossing een woning, stal, natuur of ander beschermd object raakt omdat het dicht bij de dijk ligt. Deze plekken noemen we maatwerklocaties. Vanaf 2024 (in de planuitwerkingsfase) gaan we samen met grondeigenaren in gesprek over een passende oplossing (maatwerk). Dat kan betekenen dat op de maatwerklocaties een andere oplossing wordt uitgewerkt dan de hoofdoplossing.

De komende maanden nemen we contact op met de grondeigenaren die een maatwerklocatie hebben. Heb je behoefte aan een individueel gesprek? Neem contact met ons op via veiligevecht@wdodelta.nl of kom dan naar het maandelijkse inloopmoment voor bewoners in de sluiswachterswoning Vechterweerd.

Hoe verder?

In november weten we per stuk dijk welke hoofdoplossing de voorkeur heeft. Deze hoofdoplossing (het concept-voorkeursalternatief) bespreken we dan met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Het is ook mogelijk om dan een reactie te geven. In het voorjaar van 2024 wordt het voorkeursalternatief vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Veilige Vecht is een project van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Decoratief: opsommingsteken pijltje Bel: (088) 233 12 00.
Decoratief: opsommingsteken pijltje Bezoek: Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Alle contactgegevens

Praat mee

Logo van LinkedIn  Logo van Facebook  Logo van Twitter  Logo van Instagram  Logo van YouTube

Waterwerk app

Volg onze projecten ook via de app.
Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (
Android | iOS )​​​​

 
Cookie-instellingen