Onderzoek naar diepploegen

27-06-2023
651 keer bekeken

Er zijn verschillende manieren waarop een dijk versterkt kan worden. Eén van de manieren die we onderzoeken, is ‘diepploegen’.

Bij diepploegen mengen we de grond tot een diepte van ongeveer 1,5 –2,0 meter. Deze maatregel tegen piping kan in zandige gebieden met dunne kleilaagjes – zoals langs de Vecht – worden toegepast. We doen hiervoor onderzoek in een laboratorium en buiten vlakbij de Vechtdijk.

Met de Universiteit van Wageningen onderzoeken we of deze maategel ook in de praktijk werkt. Er is al veel ervaring met diepploegen, alleen is deze maatregel nog niet eerder gebruikt om een dijk te versterken. De komende periode doen we daarom proeven en testen we of theorie en praktijk overeenkomen. We willen als eerste stap laboratorium proeven uitvoeren. Bij deze proeven nemen we een bodemmonster. In het laboratorium wordt deze gemengd en getest op onder andere menggraad en waterdoorlatendheid. Als tweede stap gaan we praktijkproeven uitvoeren (vanaf het najaar). Bij deze proeven gaan we in het veld de grond mengen (diepploegen). Vervolgens nemen we bodemmonsters, die in het lab worden getest.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Veilige Vecht is een project van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Decoratief: opsommingsteken pijltje Bel: (088) 233 12 00.
Decoratief: opsommingsteken pijltje Bezoek: Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Alle contactgegevens

Praat mee

Logo van LinkedIn  Logo van Facebook  Logo van Twitter  Logo van Instagram  Logo van YouTube

Waterwerk app

Volg onze projecten ook via de app.
Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (
Android | iOS )​​​​

 
Cookie-instellingen