Voorstel voor dijkversterking tussen Dalfsen en Zwolle bekend

02-11-2023
690 keer bekeken

Afgelopen periode zijn verschillende oplossingen onderzocht om de dijk tussen Dalfsen en Zwolle te versterken. Nu ligt er een voorstel op welke manier de dijk versterkt wordt.

Het plan voor de dijkversterking staat op veiligevecht.wdodelta.nl. Hierop kan worden gereageerd van maandag 6 november tot en met zondag 17 december. Het project Veilige Vecht is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Dijk in delen opgeknipt

Ieder deel van de Vechtdijk is anders. Zo ligt het ene deel in de buurt van veel woningen of wegen en het andere deel meer in landbouwgebied of natuur. Ook is niet overal hetzelfde nodig om de dijk veilig te maken. Daarom is de dijk in delen opgeknipt en is per stuk dijk onderzocht wat de best passende oplossing is. Uitgangspunt is om de dijk zoveel mogelijk met grond (zand of klei) te versterken. Is daar te weinig ruimte voor, bijvoorbeeld omdat huizen dicht bij de dijk staan of vanwege beschermde natuur, dan stelt het waterschap in de meeste gevallen een constructie in de dijk voor, zoals damwanden.

Inloopbijeenkomsten

Het waterschap nodigt inwoners en andere belangstellenden uit voor inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven over welke oplossingen zijn gekozen en wat dat betekent. De inloopbijeenkomsten zijn op maandag 13 november in De Trefkoele in Dalfsen en op maandag 20 november in wijkcentrum de Weijenbelt in Berkum (Zwolle). Op beide dagen kunnen belangstellenden tussen 16.00 - 18.00 uur óf 19.00 - 20.30 uur binnenlopen.

Van september 2020 tot en met juli 2023 onderzocht WDODelta verschillende mogelijkheden voor de dijkversterking. Daarbij hield het waterschap rekening met de kenmerken van de dijk, de Vecht en het effect van de dijkversterking op de omgeving en de natuur. Dagelijks bestuurslid Hans Wijnen: “Het was een complexe puzzel om tot een oplossing te komen. Ieder deel van de dijk vraagt om een andere aanpak. Ik ben enthousiast over het voorstel dat op tafel ligt. Door verder te kijken dan alleen de klassieke manier van dijken versterken, hebben we oplossingen gevonden die echt bij het gebied passen.” 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project Veilige Vecht is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende 30 jaar versterkt. Zo werkt het waterschap aan een land waar veilig kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd met water.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Veilige Vecht is een project van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Decoratief: opsommingsteken pijltje Bel: (088) 233 12 00.
Decoratief: opsommingsteken pijltje Bezoek: Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Alle contactgegevens

Praat mee

Logo van LinkedIn  Logo van Facebook  Logo van Twitter  Logo van Instagram  Logo van YouTube

Waterwerk app

Volg onze projecten ook via de app.
Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (
Android | iOS )​​​​

 
Cookie-instellingen