Reacties op het voorstel

23-01-2024
574 keer bekeken

Van 6 november tot en met 17 december konden mensen reageren op het voorstel hoe de Vechtdijk versterkt wordt. De meeste reacties gaan over de verbreding van de dijk en de ruimte die nodig is voor de dijkversterking. Ook kregen we advies van de Commissie m.e.r.

Reacties van inwoners en organisaties

We kregen twee soorten reacties op het verkenningenrapport en de zogenaamde milieueffectrapportage (MER deel 1): reacties op het voorkeursalternatief, waarbij mensen aangeven het wel of niet eens te zijn én verduidelijkende vragen en aandachtspunten voor het verder uitwerken van de plannen. In totaal kregen we 26 reacties van mensen of partijen aangaven het niet eens te zijn met het voorkeursalternatief. De meeste reacties gaan over de verbreding van de dijk en ruimte die nodig is voor de versterking. 
We werken aan het uitzoeken van de punten die zijn benoemd en beantwoorden de reacties. De mensen en organisaties die een reactie hebben gestuurd, krijgen hierover persoonlijk bericht. 

Reactie van de Commissie m.e.r.

In 2022 heeft de Commissie m.e.r. (commissie voor de milieueffectrapportage) een advies gegeven op de onderzoeksaanpak in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Eind 2023 hebben we de  Commissie m.e.r. opnieuw ingeschakeld. Deze keer is gevraagd een tussentijdse toets uit te voeren.

In hun advies geeft de Commissie onder meer aan dat de milieueffectrapportage voldoende informatie geeft over de keuzes tussen de verschillende oplossingen voor de dijkversterking. Onderdeel van de voorkeursoplossing is ook een nevengeul aan de zuidzijde van de Vecht bij Vechterweerd. De Commissie adviseert om een alternatieve locatie voor die geul aan de noordzijde van de Vecht te onderzoeken. Het uitgebreide advies vind je op de website van de commissie m.e.r..

Hoe verder?

In de vergadering van 4 juni besluit het algemeen bestuur van het waterschap over het definitieve voorstel. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Veilige Vecht is een project van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Decoratief: opsommingsteken pijltje Bel: (088) 233 12 00.
Decoratief: opsommingsteken pijltje Bezoek: Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Alle contactgegevens

Praat mee

Logo van LinkedIn  Logo van Facebook  Logo van Twitter  Logo van Instagram  Logo van YouTube

Waterwerk app

Volg onze projecten ook via de app.
Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (
Android | iOS )​​​​

 
Cookie-instellingen