3 vragen aan... technisch manager Philippe Schoonen

Voor de dijkversterking tussen Dalfsen en Zwolle zijn verschillende oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Wat zeggen deze mogelijke oplossingen eigenlijk? Wij vragen het aan Philippe Schoonen, technisch manager bij Waterschap Drents Overijsselse Delta.   

Dit zijn heel globale oplossingen om de dijk te versterken. Wat zeggen deze oplossingen eigenlijk?

“De oplossingen helpen onszelf en bewoners een beeld te vormen welke opties we voor de dijkversterking gaan onderzoeken. Het geeft een beeld wat de aandachtspunten zijn als we de verschillende oplossingsrichtingen in de volgende stappen van de verkenning gaan uitwerken.”

Hoe zit met het opnieuw vaststellen van de omvang van de dijkversterking?

“In Nederland zijn we continu bezig met het vergroten van onze kennis over waterveiligheid. Dat gebeurt ook hier langs de Overijsselse Vecht. Zo zijn er nu onderzoeken naar de sterkte van de grasbekleding op de zandige ondergrond van de Vechtdijk en naar de waterafvoer die op de Vecht ontstaat na extreme regen. Deze beide onderzoeken hebben een invloed op de grootte van de dijkversterking in dit project. Eind dit jaar zijn de resultaten van deze onderzoeken beschikbaar. Begin 2022 kunnen we preciezer vertellen wat de ‘opgave’ is, met andere woorden: welke delen van de dijk tussen Dalfsen en Zwolle versterkt moeten worden en met welke omvang.”

Dus eigenlijk kan het nog alle kanten op gaan?

“Nee, we weten zeker dat de meeste stukken dijk tussen Dalfsen en Zwolle versterkt moet worden, alleen de omvang heeft nu nog een flinke marge. We hebben nu een inschatting gedaan wat deze onderzoeken gaan opleveren en dat hebben we nu al meegenomen. Voor het grootste deel van de dijken blijft er ook na de actualisatie in 2022 een versterkingsopgave. Daarnaast kijken we in Veilige Vecht naar de mogelijkheden om de waterstanden bij extreem hoogwater te verlagen met ingrepen in het watersysteem van de Vecht om zo een klimaatbestendiger Vecht-gebied te ontwikkelen. Die systeemmaatregelen zijn naar verwachting na actualisatie even effectief als nu.”

Contact

Veilige Vecht is een project van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Decoratief: opsommingsteken pijltje Bel: (088) 233 12 00.
Decoratief: opsommingsteken pijltje Bezoek: Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Alle contactgegevens

Praat mee

Logo van LinkedIn  Logo van Facebook  Logo van Twitter  Logo van Instagram  Logo van YouTube

Waterwerk app

Volg onze projecten ook via de app.
Lees informatie, stel vragen en doe meldingen. Download: (
Android | iOS )​​​​

 
Cookie-instellingen